Historyczne

Okna Historyczne  • Grubość ościeżnicy – 68,78,90 mm
  • Grubość skrzydła – 68,78,90 mm
  • Pakiet szybowy standardowy – w zależności od grubości profilu
  • Przenikalność cieplna okna – w zależności od grubości profilu
  • Właściwości akustyczne – w zależności od grubości profilu
  • Drewniany okapnik ramy
  • Brak okapnika skrzydła

Dokumentacja do pobrania:

                                   


Classik C-02