Unoszono-Przesuwne HS

Okucia  unoszono-przesuwne to prawdopodobnie najbardziej zaawansowana technologia do przesuwania skrzydeł o bardzo dużej powierzchni i ciężarze z nakładem minimalnej siły. Drzwi unoszono-przesuwne pozwalają na wykonanie wielometrowych przeszkleń. Pojedyncze ruchome skrzydło może mieć szerokość nawet 3000 mm. Dzięki odpowiedniemu osadzeniu drzwi uzyskujemy próg o wysokości zaledwie około 5 mm.

Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania zyskują Państwo:

  • Spo­kojny bieg i lekką obsługę skrzydła bieżnego
  • Przede wszystkim anty­włamaniowość, dzięki solidnej budowie ele­mentów okuć
  • Przy­jemna, lekka obsługa, dzięki zastosowaniu dopasowanych części takich jak wózki, zasuwnice i klamki
  • Sze­roka oferta dodatków daje poczucie wysokiego komfort

 

Możliwe do wykonania schematy otwierania:

 

Progi

Możliwość zastosowania dwóch różnych rodzai progów, obydwa progi mogą zostać osadzone całkowicie w posadce przez co uzyskujemy próg o wysokości zaledwie około 5mm.

Thermostep - próg 67mm Flatstep - niski próg 22mm

 

Poszerzenia pod progi.

Dla prawidłowego osadzenia dostęne są poszerzenia pod progi o grubości 30mm i 80mm które można ze sobą łaczyć w dowolnej ilości.

 

 

Klamki  

Jednostronne, jednostronne z wkładką lub dwustronne z możliwością otwierania i zamykania balkonu od zewnatrz na klucz. UWAGA: W wersji standardowej możliwość otwierania jedynie od wewnątrz !!!                                                 

                    

Katalog klamek HS - PDF

 

Sterowanie motoryczne.

Podnoszenie i przesuwanie do pożądanej szerokości otwarcia a także zamykanie są sterowane silnikiem.

Napęd HS-Master jest seryjnie wypo­sażony w wyłącznik przeciwobciąże­niowy. Opcjo­nalnie może być dopo­sażony w dodat­kowe ele­menty podwyżs­zające bezpie­czeństwo, jak np. foto­komórki, ścianę świetlną lub czujniki rada­rowe.

Obsługa za pomocą: Wyłącznika naści­en­nego / Wyłącznika kluczy­ko­wego, Zdal­nego ste­rowania drogą radiową, Funkcji push-and-go przez pchnięcie skrzydła lub Klamką.

Napęd motoryczny występuje w dwóch wersjach montażu: nawierzchniowym oraz krytym "CONCEALED"

HS- MASTER nawierzchniowy HS- MASTER "COCNCEALED"

 

HS narożny

 

Mikrowentylacja

Dwuczęściowe bolce ryglujące mikrowentylacji są zabezpieczone w pozycji przewietrzania, pomieszczenie jest także chronione w trakcie wietrzenia przed włamaniem. Profil prze­wietrzający zbudowany z anodowanego aluminium ze zintegro­wanąochroną przed insektami. UWAGA: Możliwość zastosowania tylko w schemacie A i D.      

           

 

Do pobrania:

PROFIL PRÓG SCHEMAT DXF  PDF
68mm Thermostep A 68-HS-TS-A.dxf 68-HS-TS-A.pdf
68mm Flatstep A 68-HS-FS-A.dxf 68-HS-FS-A.pdf
68mm Thermostep D 68-HS-TS-D.dxf 68-HS-TS-D.pdf
68mm Flatstep D 68-HS-FS-D.dxf 68-HS-FS-D.pdf
         
78mm Thermostep A 78-HS-TS-A.dxf 78-HS-TS-A.pdf
78mm Flatstep A 78-HS-FS-A.dxf 78-HS-FS-A.pdf
78mm Thermostep D 78-HS-TS-D.dxf 78-HS-TS-D.pdf
78mm Flatstep D 78-HS-FS-D.dxf 78-HS-FS-D.pdf
         
90mm Thermostep A 90-HS-TS-A.dxf 90-HS-TS-A.pdf
90mm Flatstep A 90-HS-FS-A.dxf 90-HS-FS-A.pdf
90mm Thermostep D 90-HS-TS-D.dxf 90-HS-TS-D.pdf
90mm Flatstep D 90-HS-FS-D.dxf 90-HS-FS-D.pdf

 

Polish